Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը

Արատտա Պատմության ընթացքում մարդկային հասարակություն անցել է զարգացման տարբեր աստիճաններ՝ նախադրյան, մարդկային հոտ ցեղ, տողմ, ցեղային միություն և ի վերջո բարձրագույն աստիճան՝ պետականություն։ Հնագույն տեղեկությունները, որոնք հասել են մեզ գրանցվում են 28րդ-27րդ դարերում։ Իրադարձությունները հիշատակված են գտնում շումերական սեպագիր արձանագրություններում, որոնք վկայում են որ նշված ժամանակներում հայկական լեռնաշխարհում գոյություն է ունեցել հնագույն մի պետականություն՝ Արատտա […]

Skip to toolbar